woensdag, 12. september 2007 - 16:43

Gysbert Japicxprijs voor Friese literatuur voor Josse de Haan

Gedeputeerde Staten hebben op basis van het advies van de jury besloten om de Gysbert Japicxprijs voor Friese literatuur toe te kennen aan Josse de Haan. De prijs bestaat uit een bedrag van € 5.000,- en een aandenken. De prijsuitreiking is op 25 oktober 2007 in de Broerekerk in Bolsward. De Gysbert Japicxprijs wordt één keer in de twee jaar toegekend voor zowel één werk als voor het gehele oeuvre van een auteur; de ene keer wordt proza bekroond, de andere keer poëzie.

Josse de Haan heeft vooral als romanschrijver een belangrijke bijdrage geleverd aan de vernieuwing van de Friese literatuur. Telkens weer slaagt hij er in om aandacht te vragen voor nieuwe vormen van literatuur. De grote doorbraak voor De Haan kwam met Piksjitte op snyp (1999). De laatste jaren heeft De Haan de ene na de andere interessante roman uitgebracht: Nanette (2003), Feuilles mortes (2004) en Elja (2006).

Gedeputeerde Staten wordt over de toekenning van de Gysbert Japicxprijs geadviseerd door een adviescommissie. De adviescommissie van 2007 bestaat uit Ernst Bruinsma, Aukje Holtrop en Willy van der Meer.
Provincie:
Tag(s):