woensdag, 14. februari 2007 - 9:39

Haags College gevallen door 'luchtgebrek'

Den Haag

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag is dinsdagavond laat gevallen. Breekpunt was het Verkeerscirculatieplan. Het plan had als doel het doorgaande verkeer via de Centrumring te laten rijden om zo de luchtkwaliteit in het centrum van de stad te verbeteren.

De VVD wilde dat er een commissie werd ingesteld om te onderzoeken of er een alternatief voor het plan kon worden gevonden. De twee andere coaltiepartners, PvdA en GroenLinks, waren het daarmee niet eens. Zij waren alleen bereid tot aanpassingen van onderdelen van het plan.
Provincie:
Tag(s):