woensdag, 29. augustus 2007 - 22:20

Haarlemmermeer nog groener door ambiteuze plannen

Haarlemmermeer

Op woensdag 29 augustus maakte de gemeente Haarlemmermeer bekend dat het college alles in het werk zal stellen om vóór het jaar 2014 nog 1.100 hectare aan groengebieden te realiseren. Voor de kwaliteit van het bestaande én het toekomstige groen heeft het college drie doelen geformuleerd: meer routes en verbindingen, variatie in groengebieden en snelle aanleg van het Park van de 21-ste eeuw.

De ambities zijn beschreven in de nota 'Groen en recreatie in Haarlemmermeer: de kwaliteit van natuur- en recreatiegebieden' die het college vorige week heeft vastgesteld. Met de 1.100 hectare is in 2014 in het kader van Haarlemmerméér Groen in totaal 2.000 hectare groen in het buitengebied aangelegd.

Een kwart van die gebieden die ook voor recreatiedoeleinden gebruikt worden is nu al aangelegd: onder meer ten noorden van Hoofddorp, rond de luchthaven, Venneperhout (nadert voltooiing) en de Boseilanden. De voorbereidingen van andere gebieden zijn in een gevorderd stadium: Park Zwanenburg, Park Vijfhuizen en het Groene Carré.

Om ook voor de toekomstige bewoners van de ongeveer 15.000 woningen uit de taakstelling van de gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek voldoende recreatiemogelijkheden te creëren, is nog eens 400 tot 600 hectare groen nodig. De wethouder, Michel Bezuijen laat weten vooral de routes tussen natuur- en recreatiegebieden te willen optimaliseren, vanuit de kernen naar de groengebieden met aansluitingen op het Groene Hart en Spaarnwoude. De routes moeten logisch aansluiten op elkaar, op de kernen en op routes buiten de polder. Hoe meer de routes gebruikt worden om van A naar B te komen, hoe meer de groengebieden ook in de vrije tijd worden gebruikt.

In het Park van de 21-ste eeuw waarvoor hopelijk deze college-periode nog de eerste stap wordt gezet moet het groen straks een natuurlijk decor zijn voor voorzieningen. Volgens de vastgestelde nota moeten de grote groengebieden ieder een eigen uitgesproken karakter krijgen met passende en aantrekkelijke voorzieningen en evenementen.

Naast parken en stadsbossen zouden er landerijen moeten zijn, natuurbos en agrarische gebied dat ook recreatief gebruikt wordt. Om de ambities allemaal waar te maken is het wel nodig dat de provincie Noord-Holland en het rijk de financiële afspraken nakomen en extra middelen ter beschikking stellen.
Provincie:
Tag(s):