donderdag, 6. september 2007 - 17:11

Half Friesland onderwater bij extreme dijkdoorbraak

Leeuwarden

Maar liefst de helft van de provincie Friesland zou onderwater komen te staan bij een extreme dijkdoorbraak. Hierbij zou direct in de buurt van de doorbraak en in dieper gelegen delen van de provincie tijdelijke waterdiepten kunnen ontstaan van méér dan twee meter. Dit is het meest ernstige scenario dat door de Provincie Fryslân,Wetterskip Fryslân en Rijkswaterstaat onderzocht is bij het in kaart brengen van de overstromingsrisico’s.

Bij dit scenario moet het waterpeil van de Waddenzee gedurende 2 uren op 5 meter boven NAP staan en een aanhoudende storm van 45 uur moet er voor zorgen dat de Waddendijken op meerdere plekken doorbreken. Hoe verder van de kust, hoe langer het duurt totdat een gebied overstroomt. Het water staat bijvoorbeeld pas na 12 uur aan de rand van Leeuwarden.

De waterkeringen in Friesland zijn echter in goede conditie. Het gevaar van een overstroming is daarom gering. Toch is het volgens de provincie belangrijk om je goed voor te bereiden. Zo is de informatie uit het onderzoek belangrijk voor overheden en hulpdiensten om voorbereid te zijn bij eventuele calamiteiten. De resultaten geven ook inzicht in de snelheid en omvang waarmee een overstroming kan optreden.

In de periode september 2007- november 2008 wordt een oefening door en voor de hulpdiensten, gemeenten, provincie en Wetterskip Fryslân voorbereid, met als doel het handelen tijdens een overstromingsituatie te oefenen. Ter voorbereiding op die grote oefening wordt er door de samenwerkende Friese hulpdiensten nadrukkelijk gekeken naar realistische rampscenario’s, evacuatie- dan wel zelfredzaamheidplannen en de bijbehorende risico- en crisiscommunicatie.
Provincie:
Tag(s):