dinsdag, 18. december 2007 - 20:33

Handel en investeringen in het buitenland nemen toe

Rotterdam

De internationale handel en investeringen in het buitenland nemen toe. Dat blijkt uit de publicatie ‘Kerncijfers Internationalisering’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Staatssecretaris Heemskerk nam het boekje dinsdag 18 december in ontvangst.

De publicatie bevat de belangrijkste cijfers over de internationalisering van de handel. De cijfers laten zien dat de internationale handel en internationale investeringen door Nederland steeds verder toenemen. In 1995 werd nog 59 procent van alle goederen en diensten geëxporteerd, in 2006 is dat opgelopen tot 73 procent.

Europa is nog steeds de belangrijkste exportbestemming. 83 Procent van alle goederen komt terecht in een Europees land. Nederland importeert vooral uit Europa (63 procent), Azië (22 procent) en Amerika (12 procent).
De toename van de internationale handel komt ook tot uitdrukking in de statistieken over transport. Het goederenvervoer vindt vooral plaats over zee. De activiteiten van de Rotterdamse haven namen toe. Het aantal vervoerde zeecontainers is de afgelopen tien jaar verdubbeld. In 2006 kwamen drie miljoen containers aan in Rotterdam en vertrokken er weer 2,8 miljoen.

Verder valt op dat buitenlandse ondernemingen in Nederland een hogere arbeidsproductiviteit hebben dan Nederlandse ondernemingen. Het CBS komt in 2008 met een uitgebreidere publicatie waarin de cijfers ook laten zien welke trends zich voordoen en waarom bijvoorbeeld buitenlandse ondernemingen productiever zijn.
Categorie:
Tag(s):