woensdag, 21. november 2007 - 16:04

Handhavingsactie bij klooster Maharishi goed verlopen

Vlodrop

De gemeente Roerdalen heeft woensdag samen met de Provincie Limburg, Brandweer, Essent, Politie en het Waterschapsbedrijf Limburg een integrale handhavingactie verricht op het terrein van de Meru-stichting in Vlodrop. Er zijn controles verricht op de naleving van verschillende aspecten van de wetgeving, zoals bestemmingsplan en woningbouw, monumenten, natuur- en milieu en veiligheid. Er zijn geen bevindingen gedaan die acuut ingrijpen vereisen. Wel zijn de nodige aandachtspunten met betrekking tot (brand)veiligheid in het algemeen, de bouwkundige staat van het St. Ludwigklooster en het milieu geconstateerd, die op korte termijn verholpen dienen te worden.

Van 10.45 tot circa 14.30 uur hebben de handhavers controles kunnen uitoefenen op diverse locaties van het terrein. Er zijn een aantal aandachtspunten geconstateerd, zoals het ontbreken van (brand)veiligheidsvoorzieningen en het ontbreken van adequate opslagvoorzieningen voor milieugevaarlijke stoffen. Ook trof men een tandartspraktijk aan, waarvoor een milieuvergunning ontbreekt.

De 25 inspecteurs van de verschillende instanties die deelnamen aan deze integrale handhavingactie hebben, na enig oponthoud, toegang en alle medewerking van de stichting Meru gekregen om hun werkzaamheden uit te voeren.

Met Meru zullen vervolgafspraken worden gemaakt voor het oplossen van de geconstateerde tekortkomingen en overtredingen.
Provincie:
Tag(s):