maandag, 5. november 2007 - 13:43

Handhavingsteam onderzoekt uitkeringsfraude

Almere

Om fraude te voorkomen doet het Team Handhaving bij de Dienst Sociale Zaken in Almere onderzoek naar de rechtmatigheid van bijstandsuitkeringen. Het Team, dat bestaat uit bijzonder controleurs en sociaal rechercheurs, zorgt ervoor dat mensen alleen een uitkering ontvangen als zij daar recht op hebben. Van de onderzoeken, die van 1 juli tot en met 30 september zijn ingesteld, volgen hier de resultaten.

Nieuwe aanvragen

Van de 469 afgehandelde nieuwe aanvragen is in 43 gevallen de uitkering afgewezen en in 48 gevallen is de uitkeringsaanvrage buiten behandeling gesteld.

Tips en Signalen

Naar aanleiding van een tip over een vermeende fraude is in 41 gevallen onderzoek ingesteld. Daarvan is in 11 gevallen de uitkering beëindigd of herzien of wordt door de Sociale Recherche Flevoland (SRF) nader onderzoek ingesteld.

Inlchtingenbureau

Het Inlichtingenbureau koppelt gegevens vanuit diverse bestanden met elkaar en kan daaruit mogelijke fraudesignalen signaleren. Er zijn 127 signalen uit het Inlichtingenbureau onderzocht. Uit deze onderzoeken zijn 3 uitkeringen beëindigd in verband met detentie en 7 uitkeringen in verband met inkomsten. In 29 gevallen vindt terugvordering van de uitkering plaats.

Themacontrole

Er heeft een themacontrole plaatsgevonden naar Zelfstandigenaftrek in combinatie met de Belastingdienst. Hieruit zijn 85 gevallen naar voren gekomen. 64 gevallen daarvan waren reeds beëindigd. Twee zaken worden nader onderzocht.

Sociale Recherche Flevoland

De SRF werkt voor de gezamenlijke Flevolandse gemeenten, behalve Dronten. De SRF heeft regionaal 10 onderzoeken naar een gezamenlijke huishouding ingesteld.
Vier onderzoeken zijn ingesteld naar werkzaamheden waarbij sprake was van zwarte inkomsten. Eenmaal werd onderzoek gedaan naar vermogen, materieel dan wel financieel, dat boven het vrij te laten vermogen lag.
Zeven onderzoeken zijn ingesteld naar werkzaamheden waarbij sprake was van witte inkomsten.
Vijf onderzoeken zijn ingesteld naar andere zaken dan hierboven genoemd zijn.
In totaal heeft de SRF in deze periode een fraudebedrag van € 706.689,-
aan ten onrechte uitgekeerde uitkeringen opgespoord. De ten onrechte genoten uitkering zal worden terug- en ingevorderd. Door de opsporing wordt verdere fraude door de betreffende klanten voorkomen, waardoor uitkeringsgelden worden bespaard.
Provincie:
Tag(s):