woensdag, 19. december 2007 - 12:26

Handhavinguitvoeringsprogramma 2008 vastgesteld

Het college van Gedeputeerde Staten heeft het Handhavinguitvoeringsprogramma voor 2008 vastgesteld. Hierin staan voor het komende jaar de drie beleidsspeerpunten voor handhaving en wat de provincie gaat doen aan handhavingsacties.

De provincie Friesland heeft handhavingstaken op het terrein van de fysieke leefomgeving. De uitgangspunten daarvoor liggen vast in het Frysk Miljeuplan 2006 – 2009. Elk jaar worden daarnaast speerpunten voor dat jaar bepaald.

De Provisie heeft voor 2008 drie beleidsspeerpunten benoemd: de implementatie van de omgevingsvergunning, de actualisatie van de nota ‘Provinciale Handhaving in Friesland, beleidsvisie en aanpak’ en verdere integratie en afstemming van de handhavingstaken in het vrije veld. Daarnaast is gekeken waar de grootste risico’s zijn voor het milieu en de omgeving en is op basis daarvan de prioriteit voor de handhaving bepaald.
Provincie:
Tag(s):