woensdag, 25. juli 2007 - 7:20

Havenveiligheidsplan geeft duidelijkheid omtrent ondernemen actie bij crisis

Amsterdam

Vanaf midden juli is het Havenveiligheidsplan Noordzeekanaalgebied in werking getreden. Het plan is vastgesteld door de gemeenten Velsen, Beverwijk, Zaanstad en Amsterdam.

13 juli heeft ook minister van Verkeer en Waterstaat met het plan ingestemd. Hiermee is invulling gegeven aan de Europese richtlijn. Bij dreiging en crisis is nu duidelijk wie er verantwoordelijkheid heeft en wie er informatie moet doorgeven.

In 2004 is een havenbrede richtlijn opgesteld door de Europese Unie. Doel is de veiligheid in havens versterken. Voor alle havens in Europa en ook in Nederland is de richtlijn vanaf 15 juni 2007 verplicht gesteld. Burgemeesters van de genoemde gemeenten voeren de richtlijn uniform in.
Provincie:
Tag(s):