maandag, 7. mei 2007 - 18:39

Heerlense luchtkwaliteit kan verbeteren door stadsdistributie

Heerlen

De gemeente Heerlen gaat onderzoeken of stadsdistributie kan bijdragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit in de gemeente. Groenlinks en het CDA in Heerlen hadden hiervoor een motie ingediend.

Stadsdistributie is een systeem waarbij de bevoorrading van de binnenstad aan strikte regels is gebonden. Grote vrachtwagens van leveranciers mogen alleen op vooraf vastgestelde tijden in de binnenstad komen om winkels te bevoorraden. Daarnaast kunnen eisen worden gesteld aan de grootte, zwaarte en de mate van vervuiling van de trucks. Een andere mogelijkheid van bevoorrading van bedrijven in de binnenstad is het bouwen van een groot distributiecentrum in het buitengebied. Daar kunnen grote vrachtwagens hun goederen afleveren, waarna ze met kleinere wagens naar de binnenstad worden vervoerd.

Volgens de fracties van GroenLinks en CDA kan de slechte luchtkwaliteit in Heerlen worden teruggebracht door het invoeren van een systeem van stadsdistributie. Ook wordt de binnenstad veiliger als zwaar vrachtverkeer alleen maar op vaste tijden in de stad aanwezig mag zijn en verbetert de economische vitaliteit en de leefbaarheid van de stad.
Provincie:
Tag(s):