vrijdag, 13. juli 2007 - 21:27

Helft gemeentewagenpark Leeuwarden moet op alternatieve brandstoffen

Leeuwarden

Leeuwarden bewijst dat het ernst is met de aanpak richting een gezonde stad. De gemeente heeft aangegeven het komende jaar meer vervoermiddelen te laten rijden op biobrandstof. Het gemeentelijk wagenpark van Leeuwarden moet namelijk binnen enkele jaren voor ten minste de helft overgeschakeld zijn op alternatieve brandstoffen.

Zo wordt de luchtkwaliteit verbeterd en de uitstoot van broeikasgassen verminderd. Deze feiten zijn aangegeven in het milieubeleidsplan van de gemeente. Inmiddels pakken ook steeds meer bedrijven en particulieren de groene gedachte op, niet in het minst door de komst van het nieuwe biobrandstofstation van Delta Oil in Leeuwarden.

De gemeente Leeuwarden is een voortrekker in het ‘Energy Valley’ project. In het Energy Valley gebied (Fryslân, Groningen en Drenthe) is de introductie van duurzame brandstoffen een speerpunt. De zakelijke partij die zich binnen de gemeente Leeuwarden het duidelijkst profileert is Delta Oil, die op 8 februari dit jaar het grootste biobrandstofstation van Europa opende aan de Leeuwarder Morseweg, gelegen aan de haak om Leeuwarden. De ‘schone’ brandstoffen waarmee de automobilist kan kennismaken zijn Biodiesel, PPO (puur plantaardige olie) en E85 (een mengsel van benzine en ethanol) en binnen enkele weken ook aardgas.

De brandstoffen voldoen aan alle hedendaagse technische en milieutechnische voorwaarden. Daarnaast voert Delta Oil aan de pomp op de stations in Leeuwarden, Harlingen en Drachten ook reguliere brandstoffen om op deze wijze vaste klanten te werven en daarmee de zakelijke en particuliere rijder bewust te maken van het toenemende gebruik van ‘schone’ brandstoffen.

Door Delta Oil worden nu en in de toekomst steeds meer ‘groene’ initiatieven ontplooid op regionaal gebied. Een van de jongste innovaties is de aanstaande aanvoer van biogas van proefboerderij Nij Bosma Zathe in de Boksumerpolder. De koeienmest wordt daar ter plekke vergist en via een lange leiding naar het Warmtekrachtstation (WKK) in de Zuidlanden getransporteerd.

In het Warmtekrachtstation wordt met het biogas elektriciteit en warmte opgewekt. Vanuit het station worden in eerste instantie ca.750 huishoudens in de Zuidlanden van warmte voorzien voor verwarming en warm tapwater. Met deze toepassing wordt ter plekke een halvering van de CO2 uitstoot gerealiseerd. Zo’n 1.600.000 m³ biogas van Nij Bosma Zathe zal in de loop van 2008 ook een weg vinden naar het biobrandstofstation van Delta Oil om rechtstreeks aan auto’s, taxi’s en bussen te worden geleverd.
Provincie:
Tag(s):