dinsdag, 4. september 2007 - 9:00

Helft motorluchtvaart Texel onvoldoende voorbereid op vlucht

Texel

Tijdens een controle van de Inspectie Verkeer en Waterstaat en het KLPD in het weekend van 25 en 26 augustus is gebleken dat de helft van de recreatieve motorvliegtuigen op het vliegveld Texel onvoldoende was voorbereid op de vlucht. In totaal werden er tien toestellen gecontroleerd.

De bevindingen hadden onder meer betrekking op een ongeldige navigatiekaart, ontbrekende gewichtsberekening en bagage die onvoldoende was vastgezet. Ook bleek uit het logboek van een van de vliegers dat hij zonder de daarvoor benodigde kwalificaties een internationale vlucht had gemaakt. Een ander had moeten uitwijken naar het eiland omdat er te weinig brandstof aan boord was.

De inspectie voert dit jaar verschillende controles uit in het land om te kijken of de recreatieve motorluchtvaart na de dodelijke ongevallen van vorig jaar verbeteringen geboekt heeft. In het najaar stelt de inspectie een evaluatie op.
Provincie:
Tag(s):