vrijdag, 9. november 2007 - 11:25

Herinrichting Singelstraat vertraagd door archeologische vondsten

Goes

De herinrichting van de Zusterstraat en Singelstraat is met een week vertraagd. Bij het afgraven van de bestrating en de onderliggende laag van 30 cm stuitte de aannemer op enkele skeletten en restanten van funderingen van bebouwing en de voormalige kerkhofmuur, waarna het werk is stilgelegd.

De afgelopen week is onder begeleiding van SCEZ (Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland) een archeologisch onderzoek ingesteld.

Begin volgende week wordt het archeologisch onderzoek van de eerste fase van de herinrichting (het gedeelte ten zuiden van de grote kerk) afgerond en woensdag kan de aannemer verder met de herinrichting van dit gedeelte.

In november doet een archeologisch bureau onderzoek naar mogelijk verder te verwachten vondsten in volgende fasen van het herinrichtingsplan voor de Singelstraat en Zusterstraat. Mogelijk gebeurt de rest van de herinrichting onder archeologische begeleiding. Dit houdt in dat in aanwezigheid van een archeoloog wordt geregistreerd en in kaart gebracht wat wordt aangetroffen.

Begin december is waarschijnlijk bekend of er daadwerkelijk sprake zal zijn van een vertraging voor de herinrichting. De eerste verwachting is echter dat de Singelstraat voor de zomer heringericht zal zijn.

De herinrichting is een onderdeel van het Masterplan Binnenstad Goes.
Provincie:
Tag(s):