donderdag, 12. juli 2007 - 13:57

Heropening Polderhoofdkanaal een feit

Het ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) gaat voor de heropening van het Polderhoofdkanaal ontheffing verlenen op de flora- en faunawet. Hierdoor is de heropening van het Polderhoofdkanaal een feit geworden.

De werkzaamheden die nodig zijn voor de heropening van het kanaal starten direct na de bouwvak. Het werk wordt uitgevoerd door een aannemerscombinatie van Oosterhof Holman uit Harlingen en Knol uit Akkrum. Aanwonenden van het kanaal en direct betrokken organisaties zijn inmiddels geïnformeerd.

Ministerie LNV heeft voorwaarden verbonden aan ontheffing
Het Ministerie van LNV stelt als voorwaarde dat het heropende kanaal (onderdeel van het Friese Merenproject) de kans krijgt om zich als biotoop te ontwikkelen. Dat wordt bereikt door de route in 2008 en 2009 alleen van half mei tot half september open te stellen. Daarbuiten wordt een rustmoment voor de natuur gecreëerd.

Met deze gedeeltelijke openstelling sluit het Polderhoofdkanaal aan bij het vaarseizoen van de Turfroute. Andere voorwaarden zijn dat de natuurontwikkeling in het kanaal gemonitord wordt, er natuur- en cultuurhistorische informatiepanelen aan het begin van de route (bij de sluizen) geplaatst worden en dat de vaarsnelheid aangepast wordt naar 6 km/u. Bij het formuleren van deze maatregelen is mede gebruik gemaakt van de suggesties van de natuurverenigingen.

De gemeenten Smallingerland en Opsterland hechten aan de bijzondere flora en fauna en kunnen zich vinden in de gestelde voorwaarden. Wat hun betreft hoeven flora, fauna en pleziervaart niet in elkaars ‘vaarwater’ te zitten, maar vormen ze juist een sterke combinatie.

Het bevaarbaar maken van het Polderhoofdkanaal wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN). Daarom moet een groot deel van de werkzaamheden voor 1 juli 2008 afgerond zijn.

Het Polderhoofdkanaal loopt van De Veenhoop (Smallingerland) via Nij Beets naar de Nieuwe Vaart (Opsterland). Het kanaal is 7,5 kilometer lang. Bij heropening ontstaat de mogelijkheid voor de pleziervaart (tot 2,7 meter hoogte) om via Akkrum en Heerenveen in een lus te varen. Bovendien worden zeer positieve effecten op de lokale economie verwacht.
Heropening Polderhoofdkanaal een feit
Provincie:
Tag(s):