donderdag, 25. oktober 2007 - 22:38

Herstel-bemiddeling voor jonge dader en slachtoffer

Venlo

Bureau Halt, de Raad voor de Kinderbescherming, bureau Jeugdzorg en de politie Limburg-Noord hebben de handen ineengeslagen om herstelbemiddelingsgesprekken te organiseren. Herstelbemiddeling geeft jongeren en hun slachtoffers de mogelijkheid om door een gesprek te komen tot een constructieve vorm van herstel. Het is een vrijwillig aanbod en gebeurt door een deskundige onpartijdige bemiddelaar.

Herstelbemiddeling wil risicojongeren en slachtoffers de mogelijkheid bieden om door een gesprek te komen tot een constructieve vorm van herstel. De bedoeling is om zowel het slachtoffer als de minderjarige en zijn ouders, actief te laten deelnemen in het zoeken naar een aanvaardbare vorm van herstel van de schade (financiële, morele schade of psychisch leed). De jongere wordt gestimuleerd om zelf verantwoordelijkheid te nemen in het herstellen van de schade aan het slachtoffer: rechtstreeks herstel in natura, plaatsvervangende arbeid, moreel herstel (excuses, een gesprek) of financieel herstel. De ouders worden nauw betrokken want zij blijven tenslotte aansprakelijk en verantwoordelijk voor hun kind. Uiteindelijk zal bemiddeling ook kunnen bijdragen tot de afname van grensoverschrijdend gedrag.
Provincie:
Tag(s):