maandag, 29. oktober 2007 - 13:22

'Herzienings-verzoek in afgesloten strafzaak Lucia de B'.

Amsterdam

De onderzoekscommissie evaluatie afgesloten strafzaken (CEAS) die onderzoek heeft verricht naar de strafzaak tegen Lucia de B., komt tot de conclusie dat de zaak zich op één onderdeel leent om te worden voorgelegd aan de Hoge Raad via een zogenaamd herzieningsverzoek. Dit heeft het OM maandag bekendgemaakt.

Daarnaast geeft de CEAS in overweging alsnog op een bepaald punt nader onderzoek te doen en dit eventueel bij het herzieningsverzoek te betrekken.

De commissie adviseert het herzieningsverzoek, nadat werd geconstateerd dat er tussen tenminste twee deskundigen verschil van mening is ontstaan over de vraag of - wetenschappelijk gezien - kan worden vastgesteld dat een patiëntje aan een digoxinevergiftiging is overleden.

De onderzoekscommissie stelt voorts dat in de eerste fase van het onderzoek de focus te snel was gericht op de verdachte. In de tweede fase - na de aangifte door het kinderziekenhuis - was de verdenking en de focus van het opsporingsonderzoek op de afdeling waar mevrouw De B. werkte, wél terecht.

Toen dit onderzoek echter geen direct bewijs (geen verklaringen van getuigen die haar levensbedreigende handelingen hadden zien verrichten) tegen mevrouw De B. opleverde, hebben politie en OM onvoldoende oog gehad voor alternatieve scenario's.

Lucia de B. werd op 13 juli 2006 door het Gerechtshof te Amsterdam veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor onder meer zeven moorden en drie pogingen tot moord op patiënten in Haagse ziekenhuizen, waar zij toen werkzaam was. Lucia heeft tot nu toe altijd ontkend.
Provincie:
Tag(s):