donderdag, 8. november 2007 - 21:26

Het Drents moet beter zichtbaar en hoorbaar worden

Assen

Het college wil de Drentse streektaal meer zichtbaar maken, professionaliseren én de uitstraling van de taal vergroten. Om dit te bereiken stellen GS aan de staten voor om voor de periode 2008 – 2012 jaarlijks een bedrag van 333.000 euro uit te trekken.

Als het Huus van de Taol in 2008 de deuren opent is er zelfs eenmalig een bedrag van 139.000 euro extra beschikbaar. Het provinciaal bestuur is van mening dat de Drentse streektaal een belangrijke rol speelt in de Drentse identiteit. De Drentse taal kan ook een rol gaan spelen in het vergroten van de taalvaardigheid via de scholen.

Uit onderzoek (2007) blijkt dat de helft van de Drenten regelmatig Drents spreekt. Slechts een kwart zegt geen Drents te kunnen spreken. Vrijwel iedereen verstaat het Drents. Ondanks nationale en internationale ontwikkelingen is de Drentse taal nog steeds springlevend. Ook blijken Drenten trots te zijn op hun taal. Portefeuillehouder Rein Munniksma van cultuur vindt het daarom belangrijk het gebruik van de streektaal actief te blijven bevorderen in het openbare en particuliere leven.

Het Huus van de Taol speelt als centraal aanspreekpunt voor advies, informatie en ondersteuning op het gebied van de Drentse streektaal een belangrijke rol. Daarnaast stimuleert het Huus het gebruik van het Drents in activiteiten uit het culturele veld en initieert/organiseert het zelf culturele activiteiten, evenementen en projecten.
Provincie:
Tag(s):