maandag, 16. april 2007 - 9:28

Het gras is altijd groener op het Valeriusplein

Leeuwarden

De proef met kunstgras op het Valeriusplein gaat vandaag van start. De werkzaamheden beginnen met het verwijderen van ongeveer 400 m2 natuurgras. Een laag zand zorgt voor drainage en draagvlak. Daarna wordt het kunstgras gelegd.

Er is voor een proef met kunstgras gekozen om te zien wat het doet met de beeldkwaliteit en of het past binnen het huidige beheerpakket. De kwaliteit van het kunstgras wordt regelmatig bekeken. Ook kunstgras heeft onderhoud nodig: eens in de drie à vier weken wordt het kunstgras geharkt en ingestrooid met zand.

De pilot is een gevolg van een raadsmotie over onkruidpreventie. De motie werd ingediend bij de behandeling van de evaluatie onkruidbestrijding. In de motie werd gevraagd om mogelijkheden voor onkruidpreventie uit te werken. In september van 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders met de proef ingestemd.
Provincie:
Tag(s):