woensdag, 11. juli 2007 - 7:12

'Het is goed en veilig wonen in de gemeente'

Hoogezand-Sappemeer

De inwoners van Hoogezand-Sappemeer zijn positief over het wonen, de woonomgeving en de leefbaarheid in de gemeente. Dit blijkt uit een grootschalige enquête die in maart dit jaar gehouden is onder alle huishoudens en 1.000 mogelijke starters in de gemeente. Het beleid van de afgelopen jaren werpt merkbaar zijn vruchten af. Op vrijwel alle fronten scoort de gemeente beter dan bij een vergelijkbaar onderzoek in 2002.

Christelijke Woningstichting Talma, Volksbelang Wonen en Welzijn en de Gemeente Hoogezand-Sappemeer hebben gezamenlijk het uitgebreide onderzoek naar woningmarkt en leefbaarheid uitgevoerd.

In alle wijken scoorden de woning op de meeste punten beter dan in 2002. De huishoudens waarderen de woning met gemiddeld een 7,5.
Verhuizen

Ongeveer 25% van de huishoudens geeft aan binnen 5 jaar te willen verhuizen. Dit komt overeen met het landelijk gemiddelde.

In algemene zin is de belangstelling voor de koopsector groter dan voor de huursector. Starters hebben vooral belangstelling voor een bestaande woning.

Ook de woonomgeving en de voorzieningen scoren in alle wijken op meerderheid van punten beter dan in 2002. De woonomgeving scoort op alle punten beter dan in het vorige onderzoek en krijgt van de huidige inwoners gemiddeld een 7,2.

De voorzieningen scoren op 1 punt hetzelfde, op 9 punten beter en op 2 punten slechter dan in 2002. Dit laatste heeft te maken met de lagere waardering over de nabijheid van bussen en de busverbindingen in verband met het inkrimpen van de buslijndiensten van Arriva. In totaliteit worden de voorzieningen door de inwoners gewaardeerd met gemiddeld een 6,8.

Hoewel bewoners van een aantal wijken aangeven zich vrijwel nooit onveilig te voelen in hun eigen woonbuurt, is de beleving van veiligheid in vrijwel alle buurten minder goed dan in 2002. Ook ervaart men meer overlast van verkeer dan in 2002.

In algemene zin stemmen de uitkomsten tot tevredenheid. Op een aantal punten is verdere verbetering mogelijk. Dit zal in de aanloop naar het nieuwe Woonplan verder besproken worden met wijkteams en andere organisaties.
Provincie:
Tag(s):