woensdag, 16. mei 2007 - 17:57

Hinder Schiphol moet beperkt worden bij groei.

Amstelveen

De gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen hebben de inspraakmogelijkheid op de startnotitie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) Schiphol gezamenlijk benut. De drie gemeentebesturen geven in hun reactie aan dat Schiphol alleen kan groeien als ook de hinder wordt beperkt.

Als dat niet voldoende is, moeten er compenserende voorzieningen, bijvoorbeeld speel- of groenvoorzieningen, voor de omgeving komen.

De hoofdlijn van de reactie op de startnotitie is dat de regio voor meer hinder vreest. Daarom vinden de gemeentebesturen dat niet automatisch gekozen moet worden voor groei van het aantal vluchten. Eerst moet duidelijk zijn wat nu precies nodig is om een mainportfunctie te kunnen vervullen.

Ook moet het milieueffectrapport op een aantal onderdelen worden uitgebreid, zodat precies duidelijk wordt hoeveel extra hinder op welke plek voorzien wordt bij de verschillende varianten.

Bij het Schipholoverleg over de toekomst van Schiphol (tussen Schiphol, het rijk, regionale overheden en bewoners) vertegenwoordigt Amstelveen de regio ten zuiden van de luchthaven en brengt de belangen hiervan in.
De gemeenten willen stevige afspraken maken over hinderbeperkende en compenserende maatregelen. Deze moeten onder andere betrekking hebben op het baangebruik van de Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan.

Het kabinet wil de groei van Schiphol mogelijk maken. Zij gaat ervan uit dat dit tot ongeveer 2018 kan binnen de bestaande milieugrenzen, mits Schiphol extra maatregelen treft om hinder te beperken. De startnotitie m.e.r. ‘verder werken aan de toekomst van Schiphol en de regio’ is een aanloop naar de aanpassing van de regels rond Schiphol. De startnotitie bevat een onderzoeksopzet en de alternatieven die onderzocht worden.
Provincie:
Tag(s):