woensdag, 18. juli 2007 - 22:06

Hirsch Ballin: geen lekenrechtspraak in Nederland

Den Haag

Minister Hirsch Ballin van Justitie zal geen voorstellen doen om in Nederland lekenrechtspraak in te voeren. Dat schrijft hij woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Het invoeren van lekenrechtspraak zou een grote breuk betekenen met de Nederlandse rechtstraditie en nopen tot een ingrijpende wijziging van het strafprocesrecht met aanzienlijke financiële en organisatorische gevolgen. Daarvoor bestaat geen noodzaak.

De minister sluit met zijn standpunt aan bij de belangrijkste bevindingen van professor De Roos, die de mogelijkheden van lekenrechtspraak op verzoek van het ministerie van Justitie onderzocht. Dit rapport ‘advies over de mogelijke invoering van lekenrechtspraak in Nederland’ is op 17 november 2006 aan de Tweede Kamer gezonden.

Belangrijkste conclusie uit het rapport is dat er weliswaar geen principiële bezwaren zijn die pleiten tegen het invoeren van lekenrechtspraak in Nederland, maar er wel aanzienlijke consequenties aan zijn verbonden. Lekenrechtspraak maakt nauwelijks onderdeel uit van de Nederlandse geschiedenis en invoering daarvan impliceert tevens een ingrijpende wijziging van het Nederlandse strafprocesrecht.

Zo is de toepassing van lekenrechtspraak in strafzaken onlosmakelijk verbonden met een geheel andere wijze van behandeling van die zaken ter zitting. Dit zou een toename betekenen van de behandelduur van zaken, en daarmee van het aantal benodigde rechters en financiële middelen.

Daarom zou het invoeren van lekenrechtspraak slechts dan overwogen moeten worden indien er een dwingende noodzaak bestaat. Daarvan is op dit moment geen sprake, aldus minister Hirsch Ballin in zijn brief aan de Tweede Kamer.
Provincie:
Tag(s):