vrijdag, 28. september 2007 - 11:41

Historici houden donateursdag in Dordrecht

Dordrecht

De Stichting Bouwhistorie Nederland (SBN) houdt op zaterdag 6 oktober haar jaarlijkse donateursdag in Dordrecht. De SBN is in 1991 opgericht door een aantal vooraanstaande bouwhistorici. Een van de belangrijkste doelen van deze stichting is het bevorderen van bouwhistorisch onderzoek.

Rond de 100 bouwhistorici en andere geïnteresseerden zullen die dag worden ontvangen door burgemeester Bandell in het Stadhuis. De gasten worden begeleid door bureau Monumentenzorg en Archeologie. Diverse lezingen en bezoeken aan bijzondere objecten in de historische binnenstad staan op het programma. Wethouder Aaike Kamsteeg sluit de dag af.

Tot nog toe zijn steden als Groningen, Amsterdam, Venlo, Middelburg en ’s-Hertogenbosch, gastheer geweest, maar ook het Vlaamse Antwerpen. De SBN heeft Dordrecht gekozen omdat de stad een bijzonder rijk bestand aan historische bebouwing heeft. Het bouwhistorisch onderzoek speelt een belangrijke rol in de stedelijke monumentenzorg.

De bouwhistorie is een nog relatief jong specialisme dat zich richt op het gebouwde erfgoed, niet alleen huizen, kastelen, kerken of boerderijen, maar ook molens, fabrieken, sluizen enzovoorts. De belangrijkste bron voor dit onderzoek is de materie van het gebouw of object zelf: bouwmaterialen, constructies, bewerkings- en verwerkingstechnieken. De historische ontwikkeling in het gebruik van bijvoorbeeld baksteen en natuursteen, van verschillende kapconstructies en balklagen onder vloeren, vormen een belangrijke bron van informatie over de ontwikkeling van historische gebouwen. Maar niet alleen van deze objecten zelf, ook van de omgeving (stad of dorp) en van de ontwikkeling van het bouwvak in algemene zin biedt het bouwhistorisch onderzoek belangrijke informatie.
Provincie:
Tag(s):