woensdag, 24. oktober 2007 - 9:51

Historische huisnamen terug in de Kleine Kerkstraat

Leeuwarden

Het Genootschap Huisnamen presenteert op vrijdag 26 oktober de nieuwste resultaten van het Leeuwarder Huisnamenproject. De historische namen van een vijftigtal panden in de Kleine Kerkstraat en directe omgeving staan hierbij centraal. Wethouder Gerrit Krol zal tijdens een wandeling door de Kleine Kerkstraat een aantal huisnamen onthullen. Met hulp van de gemeente Leeuwarden zijn deze huisnamen aangebracht.

Het Genootschap Huisnamen - een samenwerkingsverband tussen NV Stadsherstel Leeuwarden, Monumentenzorg van de gemeente Leeuwarden en het Historisch Centrum Leeuwarden - is in november 2002 begonnen met het Huisnamenproject. Met dit project worden eigenaren gestimuleerd de historische naam, of een op de gebruiks- en bewoningsgeschiedenis geïnspireerde naam (weer) op hun oude/monumentale pand aan te brengen. Dit om het prachtige historische karakter van Leeuwarden voor zowel Leeuwarders als toeristen en andere bezoekers van de stad nog beter zichtbaar te maken.

Door archief- en literatuuronderzoeken zijn in de afgelopen jaren ruim 1.200 historische huisnamen opgespoord. Hiervan zijn nu in totaal 50 herplaatst in de Kleine Kerkstraat en directe omgeving.

Ter gelegenheid van het opleveren van de nieuwe parkeergarage onder het Oldehoofsterkerkhof heeft de gemeente het aanbrengen van de huisnamen bij wijze van presentje geregeld voor de winkeliers en anderen in deze straat.
Provincie:
Tag(s):