dinsdag, 27. november 2007 - 12:05

HIV epidemie in Nederland niet onder controle

Groningen

De HIV epidemie in Nederland is niet onder controle’, dat concludeert Frank de Wolf, directeur van de Stichting HIV Monitoring, op basis van de gegevens uit de HIV Monitoring rapportage over 2007.

Het afgelopen jaar zijn er 1200 HIV geïnfecteerden bijgekomen, met name door de afname in het risicomijdend gedrag onder homoseksuele mannen. Het aandeel HIV geïnfecteerde heteroseksuelen blijft onverminderd hoog. Zij vormen een derde van de gehele geïnfecteerde populatie.

‘Het is zeer verontrustend dat naar schatting ruim 11.000 geïnfecteerden niet behandeld worden, waarvan vele duizenden zich waarschijnlijk niet bewust zijn van het feit dat ze het virus bij zich dragen’, aldus de Wolf..
De toename van het aantal HIV geïnfecteerden zal leiden tot een aanzienlijke kostenstijging. Op basis van de gepresenteerde cijfers wordt een verdubbeling van 115 miljoen euro in 2007 naar 230 miljoen euro in 2015 verwacht. ‘Het preventie beleid zal hernieuwde aandacht moeten krijgen om de epidemie en de kostenstijging tegen te gaan’, aldus de Wolf.
Provincie:
Tag(s):