maandag, 14. mei 2007 - 10:00

Hoe lager op de ladder hoe eerder het ziekenhuis in

Den Haag

Personen met een lage maatschappelijke positie, bijna 60 procent, lopen meer risico in een ziekenhuis te belanden dan personen met een hoge positie in de maatschappij. Dit blijkt uit vandaag verschenen cijfers van het CBS.

De maatschappelijke positie van de voormalige brugklassers op het moment van hun overstap van onderwijs naar arbeidsmarkt is sterk bepalend voor een latere ziekenhuisopname.

Zo liepen personen met een lage maatschappelijke positie bijna 60 procent meer risico dan personen met een hoge positie. Ongeveer een op de tien ziekenhuisopnamen betrof een opname vanwege letsel door een ongeval. Daarnaast hadden personen van ouders met een lage maatschappelijke positie 20 procent meer kans om in een ziekenhuis te worden opgenomen dan leerlingen van hoge komaf.

Intelligentie had geen voorspellende waarde voor een latere ziekenhuisopname. Iets meer dan een kwart van de ziekenhuisopnamen had betrekking op complicaties bij zwangerschap en bevallingen. Ook hier speelde de eigen positie een doorslaggevende rol. Vrouwen met een lage maatschappelijke positie hadden ruim 60 procent meer kans op een dergelijke ziekenhuisopname dan vrouwen met een hoge positie.
Categorie:
Tag(s):