vrijdag, 23. november 2007 - 19:44

'Hoger salaris leerkracht betaald door leerling en collega'

Groningen

De waardering voor het leraarschap moet omhoog. Niet alleen kunnen leraren rekenen op een betere beloning (met een sterk accent op opleiding en prestaties) en een beter loopbaanperspectief, maar ook zal hun positie in de school worden versterkt. Het kabinet trekt daarvoor honderden miljoenen per jaar extra uit, oplopend tot uiteindelijk ruim 1,1 miljard euro.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ingestemd met het Actieplan ‘Leerkracht van Nederland’.

De dekking van het plan bestaat uit de inzet van de incidentele loonontwikkeling, de reeds eerder gereserveerde 340 miljoen euro uit de enveloppe en een aantal relatief kleine verschuivingen in de OCW-begroting. Daarnaast wordt het profijtbeginsel in het onderwijs versterkt door een beperkte verhoging van het collegegeld (oplopend met zo’n twintig euro per jaar, gedurende de komende tien jaar). Deze verhoging wordt volledig gecompenseerd voor studenten met een aanvullende beurs, en gaat gepaard met een aantal flankerende maatregelen. Dit betreft onder meer het verhogen van de inkomensgrens waar vanaf afgestudeerden moeten terugbetalen en de mogelijkheid om de terugbetaling met vijf jaar op te schorten.

Leraar moet als het ware weer terug op een voetstuk. Om zeker te zijn dat deze aanpak slaagt, kiest het kabinet voor een andere mix van maatregelen dan de commissie. Daarnaast worden extra financiële middelen pas toegekend op basis van (tussen)resultaten. Met alle betrokkenen in de onderwijswereld worden de komende tijd concrete prestatieafspraken gemaakt.

Er komt een bindingstoeslag voor goed presterende leraren die op het maximum van hun schaal zitten, worden in twee fasen de salarisschalen ingekort, verdwijnen de automatische periodieken en ligt er voor leraren (voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs) in specifieke regio’s, waar het werk extra zwaar is, een tijdelijke toeslag in het verschiet van tussen de 5 à 10 procent. Daarnaast krijgen schoolleiders in het basisonderwijs een salarisverhoging van 275 euro bruto per maand.

Het kabinet wil toe naar een 40-urige werkweek voor leraren als standaardnorm, op basis van vrijwilligheid. De ouderenregeling (bapo) voor leerkrachten wordt vervangen, nu kunnen onderwijzers vanaf 52 jaar minder gaan werken, met deels behoud van salaris. Die leeftijd moet stapsgewijs omhoog naar 60 jaar.
Provincie:
Tag(s):