woensdag, 11. juli 2007 - 0:13

Hollandse Brug blijft gesloten voor vrachtverkeer

Lelystad

De Hollandse brug blijft tijdens de werkzaamheden gesloten voor het vrachtverkeer. Dit heeft de rechtbank van Lelystad besloten. De rechtzaak was aangespannen door vrachtvervoerders die door de afsluiting waren gedupeerd. De rechtbak heeft geoordeeld dat de minsiter van Verkeer en Waterstaat in haar gelijk staat om de Hollandse Brug, de brug over het Gooimeer/IJmeer, af te sluiten voor het vrachtverkeer.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat niet gebleken is dat sprake is van een dermate spoedeisend belang dat vrachtvervoerders niet kunnen wachten op de beslissing op het door hun gemachtigde ingediende bezwaarschrift, te meer nu van de zijde van verweerder is aangegeven dat het bezwaar binnen de daarvoor geldende termijn van 10 weken zal worden afgehandeld.
Provincie:
Tag(s):