zaterdag, 13. oktober 2007 - 21:13

Holwert-Noord niet geschikt voor nieuwbouw Parkschool

Coevorden

Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden beschouwt de locatie Holwert - Noord ongeschikt voor de vervangende nieuwbouw van de Parkschool. Deze conclusie is getrokken op basis van een haalbaarheidsonderzoek. Het college heeft nu opdracht gegeven om de haalbaarheid van een aantal andere locaties nader te onderzoeken

Een ambtelijke werkgroep, mede vertegenwoordigd door een medewerker van stichting ’t Coevonder en de directeur van de Parkschool, heeft met externe partijen de haalbaarheid van vervangende nieuwbouw voor de Parkschool op de locatie Holwert - Noord nader onderzocht. De onderzoeken door de externe partijen waren met name gericht op verkeersveiligheid; geluid en aanwezigheid van een hoogdrukgasleiding op de locatie. De conclusies van de partijen die de onderzoeken hebben verricht, geven voor het college reden om de locatie niet geschikt te bevinden.

Grontmij, die het punt verkeer onderzocht, geeft onder andere aan dat scholen bij voorkeur niet aan gebiedsontsluitingswegen behoren te liggen. Verder geeft WNP aan dat geluidswerende maatregelen moeten worden getroffen om de school in Holwert- Noord te realiseren. Daarnaast zou de buitenspeelruimte van 600 vierkante meter gedeeltelijk boven de hoogdrukgasleiding moeten worden aangelegd.
Provincie:
Tag(s):