woensdag, 27. juni 2007 - 11:15

Honderd-plussers flink toegenomen

Den Haag

Op 1 januari 2007 telde Nederland 1395 honderdplussers. De oudste inwoner van Nederland was op 1 januari 2007 een vrouw van 110 jaar. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

De afgelopen decennia is het aantal honderdplussers fors toegenomen. In 1950 waren het er nog geen 40, in 1965 al meer dan 100. In 1997 telde Nederland voor het eerst meer dan 1000 honderdplussers.

Vrouwen zijn tegenwoordig sterk oververtegenwoordigd onder de honderdplussers. Per 1 januari 2007 zijn er bijna zes keer zoveel vrouwen van honderd jaar en ouder als mannen. Begin jaren tachtig was het aantal vrouwen van honderd jaar en ouder nog ongeveer tweemaal zo hoog als het aantal mannen.
Categorie:
Tag(s):