vrijdag, 29. juni 2007 - 9:14

Hoofddorp gaat dak- en thuislozen uit Amsterdam opvangen

Hoofddorp

Hoofddorp gaat akkoord met de afspraken met Amsterdam over maatschappelijke opvang in Hoofddorp. De afspraken gaan onder meer over de verwijzing van cliënten tussen de centrumgemeente en de regiogemeenten als Haarlemmermeer. In nauwe samenwerking met de politie, Humanitas en de Gemeente worden de afspraken in de gaten gehouden. De gemeente Haarlemmermeer treedt op als coördinator voor het contact naar de centrale toegang in Amsterdam en als "poortwachter" voor de maatschappelijke opvang in Hoofddorp.

De deuren van de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen gaan op 2 juli open. Het Rijk heeft Amsterdam aangewezen als zogenoemde centrumgemeente voor de regio Amstelland / Meerlanden voor onder meer maatschappelijke opvang.

De opvang in Hoofddorp biedt geen soelaas voor alle problemen wat betreft dakloosheid in de regio Amstelland / Meerlanden. Het is een proefproject waardoor het probleem duidelijker wordt en er structurele maatregelen getroffen kunnen worden. De opvang richt zich in de eerste plaats op opvang van inwoners uit de regio. Het gaat om mensen met perspectief op "maatschappelijk herstel", mensen die dakloos zijn of niet voldoende zelfredzaam om zelfstandig te wonen, maar wel gemotiveerd zijn om een hulptraject in te gaan.

Het gaat om personen met de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsstatus. Zij hebben de potentie om na hun verblijf in de opvang weer zelfstandig te gaan wonen. Als er plaats is en als er een goede reden voor is, kan ook Amsterdam mensen in de opvang in Hoofddorp plaatsen.

Burgemeester en wethouders evalueren de aanmeldingsprocedure na één jaar en sturen dan een voortgangsrapportage naar de gemeenteraad. Burgemeester en Wethouders sturen de nota ter informatie aan de raad.
Provincie:
Tag(s):