dinsdag, 18. december 2007 - 22:17

Hoogeveen onderzoekt bouw bio-centrale

Hoogeveen

Het college van B&W wil een klimaat-neutraal Hoogeveen. “Dat wordt nog een harde dobber, omdat de uitvoering niet zo eenvoudig is,� zegt wethouder Betty Poutsma. “De gemeente heeft immers geen rechtstreekse invloed op het klimaatgedrag van huishoudens en bedrijven. Daarom willen we als gemeente vooral een goed voorbeeld geven.�

Een klimaat-neutraal Hoogeveen is een van de ambities in de concept Milieuvisie van de gemeente. Klimaat-neutraal betekent dat CO2-uitstoot volledig wordt gecompenseerd. De gemeente koopt nu al voor 100% groene stroom in. Het streven is verder 8% van de ingekochte energie in 2015 lokaal te laten opwekken.

Betty Poutsma: “Samen met ondernemers zijn we aan het onderzoeken of het mogelijk is een bio-centrale te bouwen. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden voor warmte-koude-opslag. Lokaal opgewekte energie willen we ook inzetten voor onze gemeentelijke gebouwen.�
Provincie:
Tag(s):