maandag, 24. september 2007 - 16:07

Hoogste punt brede school De Dennenkamp

Renkum

Op woensdag 26 september aanstaande om 11.30 uur vieren de kinderen en het personeel van drie participanten in de brede school De Dennenkamp samen met wethouder Peek, de aannemer en de architect het bereiken van het hoogste punt van de nieuwbouw.

Bij een brede school gaat het om samenwerking en afstemming tussen verschillende kindgerichte instellingen als basisschool, peuterspeelzaal, kinderopvang en welzijnsinstelling. Om dit mogelijk te maken is er een netwerk van deelnemers nodig en zo mogelijk een gezamenlijke accommodatie. In de brede school De Dennenkamp krijgen de Bernulphusschool, peuterspeelzaal ’t Woelige Hoekje van De Bries en kinderdagverblijf De Grote Beer en buitenschoolse opvang Ons Honk van SKAR onderdak.

Onderdeel van de brede school is ook een nieuwe gymzaal, die zowel voor school als verenigingsgebruik bestemd is. Op dit moment praten de partijen over de samenwerking in de brede school. Het gaat dan over het beheer van het gebouw, het multifunctionele gebruik ervan en het opzetten van gezamenlijke activiteiten.

De bouw van de brede school De Dennenkamp is in maart 2007 gestart en verloopt volgens planning. De verwachting is dat het gebouw eind maart 2008 gereed is en dat de participanten na de meivakantie van 2008 het nieuwe schoolgebouw in gebruik nemen.
Provincie:
Tag(s):