woensdag, 21. februari 2007 - 9:42

Hoogtematen grafmonumenten aanzienlijk verruimd

Zuidhorn

Het college vanburgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn heeft besloten de toegestane hoogte van staande grafmonumenten aanzienlijk te verruimen. In het uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, graven en asbezorging is onder andere geregeld aan welke eisen grafmonumenten moeten voldoen. Dit uitvoeringsbesluit is met ingang van 1 maart aanstaande dus gewijzigd voor wat betreft de toegestane hoogte van staande grafmonumenten.

Alle staande monumenten mogen nu maximaal 175 cm hoog worden. Dit betekent een behoorlijke verruiming van de hoogtematen. Voor een kindergraf (voor een kind tot één jaar) was de maximale hoogte voor een staand monument 75 cm en voor de overige graven 95 cm. Aanleiding voor deze wijziging was de steeds vaker voorkomende vraag naar monumenten met afwijkende maten en de handhaving bij geplaatste monumenten.
Provincie:
Tag(s):