donderdag, 14. juni 2007 - 8:14

Hoorn vraagt subsidie aan voor restauratie gevangeniseiland

Hoorn

De gemeente Hoorn gaat voor de ontwikkeling van het voormalige gevangeniseiland Oostereiland een beroep doen op een nieuwe, eenmalige subsidieregeling voor grootschalige restauraties. Het rijk heeft eenmalig 38 miljoen euro gereserveerd om restauratieachterstanden bij grootschalige projecten in te lopen.

Hoorn is van mening dat het Oostereiland onder deze regeling valt en zal er voor de restauratie van het casco van de bestaande gebouwen daarom een beroep op doen. Als dat lukt wordt het makkelijker om de plannen met Oostereiland te realiseren die de gemeenteraad in aansluiting op de inspraak graag wil.

Voorwaarde voor een succesvolle aanvraag is overigens wel dat deze wordt ingediend door de eigenaar. Op dit moment onderhandelt de gemeente over aankoop met de huidige eigenaar, de dienst Domeinen.

De gemeenteraad had zich in april dit jaar al uitgesproken voor het historisch model als uitgangspunt voor de ontwikkelingen op het Oostereiland. Ook had ze ingestemd met het houden van een haalbaarheidsonderzoek naar sociale, culturele en toeristische functies en woningen in de gebouwen op het Oostereiland.

Hoewel de gemeente nog geen eigenaar is, heeft ze toch besloten een aanvraag voor deze regeling voor te bereiden. Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet er vóór 1 november 2007 een restauratieplan worden ingediend voor met name het casco van de gebouwen op het Oostereiland.

De indeling van de gebouwen kan globaal worden aangegeven. Voor het restauratieplan moet wel een monumentenvergunning zijn verleend.
Omdat een aanvraag voor een monumentenvergunning enkele maanden vergt, wordt het restauratieplan woensdag 13 juni al in de Monumentencommissie behandeld. Dit restauratieplan is gebaseerd op de uitspraak van de raad voor het model waarbij ongeveer veertig woningen worden gerealiseerd en het grote cellengebouw een sociale, culturele en/of toeristische bestemming krijgt.

Het voorstel voor het doen van een subsidieaanvraag wordt in de raadscommissie van 26 juni behandeld. Daarna vraagt het college de gemeenteraad in de raadsvergadering van 3 juli om in te stemmen met de uitwerking van het restauratieplan in een complete subsidieaanvraag. Daarbij moet het restauratieplan worden voorzien van bestekken en begrotingen en een financiële onderbouwing.

Of de subsidieaanvraag succesvol zal zijn, is niet op voorhand te zeggen. Van veel belang is dat de monumentenvergunning moet zijn verleend, maar ook moet de gemeente op 1 november eigenaar zijn. Het rijk heeft wel informeel te kennen gegeven dat ze in 2007 tot verkoop wil overgaan. De gemeente heeft echter de officiële verklaring nodig en verwacht die binnenkort. Dan zal er verder worden onderhandeld over de aankoop door de gemeente.

Het haalbaarheidsonderzoek naar de verdere ontwikkeling van Oostereiland is inmiddels in volle gang. Dat richt zich op een mix van culturele, toeristische en sociale en daaraan gerelateerde functies in de bestaande gebouwen en maximaal veertig woningen. Op de punt van het eiland is ruimte voor een bescheiden, nieuw te bouwen paviljoen. Het haalbaarheidsonderzoek moet deze zomer gereed zijn.

Dan is er ook meer duidelijkheid over een eventuele aankoop van het eiland door het rijk. Met de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek in de hand zal de gemeenteraad opnieuw over de verdere invulling van het eiland discussiëren.
Provincie:
Tag(s):