woensdag, 30. mei 2007 - 8:56

Huis van de Wereld in hartje Tilburg

Tilburg

In het najaar van 2007 vestigen het COS West en Midden Brabant, het Missionair Service Centrum Tilburg (MST) en de Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk (SNV) zich gezamenlijk in het Huis van de Wereld aan de Spoorlaan 346, het voormalige ABN-AMRO kantoor. Het Huis van de Wereld wordt een mondiaal en multicultureel brandpunt in de stad. De huisvesting aan de Spoorlaan is tijdelijk, op termijn moet het Huis van de Wereld in de Spoorzone gevestigd worden. De gemeente Tilburg wil een convenant met de drie partijen ondertekenen voor de realisatie van deze tijdelijke proeftuin.

Wethouder Gon Mevis (mondiaal beleid): "Ik vind het een prachtig initiatief en een bijzonder concept. Met de komst van het Huis van de Wereld is Tilburg een multicultureel ontmoetingscentrum rijker. Het zal de participatie, emancipatie en integratie versterken van alle (wereld)burgers in onze stad."

In afwachting van een definitieve huisvesting in de Spoorzone, krijgt het 'Huis' een voorlopig onderkomen in het vroegere ABN-AMRO gebouw. "Het concept moet niet alleen een papieren idee zijn", aldus Mevis. "Vandaar dat we de tijdelijke huisvesting zien als een proeftuin, om de haalbaarheid van een dergelijk wereldhuis te onderzoeken. Het moet in ieder geval een plek zijn waar autochtoon en allochtoon, nieuwkomers en oudkomers samenkomen. Ook moet er aandacht zijn voor culturele uitingen en bewustwording."
Het Huis van de Wereld omvat méér dan alleen een gezamenlijke huisvesting van COS, MST en SNV. COS West en Midden Brabant is een onafhankelijk organisatie- en adviesbureau voor mondiale vraagstukken. MST is een vrijwilligerscentrum voor maatschappelijke dienstverlening, gericht op de meest kwetsbare mensen in de samenleving. SNV zet zich in voor asielzoekers en vluchtelingen door zich te richten op individuele ondersteuning en collectieve belangenbehartiging bij toelating, opvang en maatschappelijke participatie.

Het wordt een plek waar allerlei organisaties bijeenkomen die actief zijn op het gebied van mondiale bewustwording en de multiculturele samenleving. Het wereldhuis faciliteert en organiseert de ontmoeting tussen ontwikkelingssamenwerking en migranten. Er komen vergaderruimten, cursusruimten en ontmoetingsruimten. "Ook zien we een plek voor een wereldrestaurant, zelforganisaties en bijvoorbeeld het vaderhuis van het Centrum voor Buitenlandse Vrouwen", licht Mevis toe.

De gemeente heeft € 500.000,- gereserveerd voor de verbouwingskosten van het pand. Daarnaast is een bedrag van 100.000,- gereserveerd voor de exploitatie van het pand.
Provincie:
Tag(s):