dinsdag, 20. november 2007 - 14:08

Huis van Deventer wordt duurzaam gebouw

Deventer

Het voorlopig ontwerp voor het nieuwe stadskantoor en bibliotheek in het Huis van Deventer is klaar. Er wordt stevig gediscussieerd over het ontwerp. Maar waarom heeft het gebouw eigenlijk de vorm van een koepel, waarom is er zoveel glas en waarom wordt de schouwburg, het bestaande stadskantoor en de oude school betrokken in het ontwerp?

Het ontwerp
Rond de plek waar het nieuwe Huis van Deventer moet komen, staan gebouwen uit diverse perioden uit onze geschiedenis. In het oude centrum zijn in de afgelopen eeuwen telkens nieuwe gebouwen gekomen als vertegenwoordiger van hun tijd.

In het ontwerp voor een nieuw Huis van Deventer hebben de oude school, de voorgevel van de schouwburg en een groot deel van het bestaande stadskantoor elk een plek gekregen. Ze zijn erin opgenomen. Zo is een ontwerp ontstaan met een uitstraling die past in de huidige tijd en dat toch aansluit in de historische binnenstad.

Maar een gebouw heeft niet alleen een buitenkant. De binnenkant moet functioneel zijn, het moet plezierig zijn om er te vertoeven. Het hart van het Huis van Deventer bestaat uit een groot overkoepeld stadsplein met publieke functies.

Het stadsplein biedt ruimte voor manifestaties, voor kunst en cultuur, de nieuwe bibliotheek zorgt ervoor dat het een plek wordt van kennisoverdracht. En het is een plek waar inwoners van Deventer en ‘hun’ gemeente elkaar ontmoeten. De raadszaal en alle gemeentelijke balies zijn er. Op de verdiepingen erboven zijn de kantoren voor de gemeenteambtenaren.

Als je op het stadsplein staat en naar boven kijkt, zie je een grote open ruimte. Dat is het atrium. Het klinkt een beetje raar, maar je zou kunnen zeggen dat het gebouw om die open binnenruimte is opgetrokken. En op die manier ontstaat vanzelf een koepelgebouw. Dit atrium wordt ook wel de long van het gebouw genoemd, want alle verse ventilatielucht wordt via dit atrium naar de kantoren gevoerd.Duurzame toepassingen
Er zit veel glas met en zeer hoge isolatiefactor in het gebouw. Zo komt er veel daglicht binnen. Naast veel ramen zitten er ook lamellen boven en onder het glas. Die lamellen weren de zon en weerkaatsen het licht en zorgen er samen met het atrium voor dat ver binnen het gebouw nog daglicht kan doordringen. Zo wordt er bespaard op verlichting.

Er zijn nog veel meer plannen die het Huis van Deventer een zeer energiezuinig gebouw maken, bijvoorbeeld door het water van de IJssel te gebruiken als bron voor de verwarming en koeling. Door middel van een warmtepomp kan namelijk warmte en koude uit oppervlaktewater worden gehaald.

In de winter wordt verwarmingsenergie uit het water onttrokken en in de zomer wordt eenzelfde hoeveelheid koude via de warmtepomp uit het water gehaald en toegevoerd naar het stadskantoor. En die warmte en koude wordt vervolgens verspreid door het gebouw via de betonnen vloeren. Er zijn namelijk leidingen in de betonnen vloer opgenomen.

En dat is niet alleen comfortabeler maar ook veel duurzamer dan een traditionele gasgestookte verwarmingsketel en traditionele koelmachine. Sterker nog: in het hele gebouw komen geen installaties die draaien op fossiele brandstoffen, zoals olie en gas. Er komen alleen elektrische installaties, waarbij de gemeente kiest voor groene stroom.

Door het model van het gebouw en een slim ontwerp, wordt het Huis van Deventer een gezond gebouw waar gezonde materialen in zijn verwerkt en waar mensen zelf invloed kunnen uitoefenen op het binnenklimaat, het raam open kan en waar veel licht en ruimte is.
Provincie:
Tag(s):