woensdag, 1. augustus 2007 - 13:41

Huiseigenaar uit woning gezet vanwege extreme overlast

Leeuwarden

Op last van de burgemeester is woensdag de eigenaar van een woning in de Oranjewijk zijn huis uitgezet en is de woning voor een jaar dichtgetimmerd. Deze zeer zware maatregel die zelden wordt uitgevoerd is het gevolg van ernstige en langdurige overlast.

De woning is verzegeld en voor niemand toegankelijk. Dertien omwonenden hebben klachten ingediend bij het Meldpunt Overlast. De melders klaagden onder andere over aanloop van mensen uit het drugscircuit, intimidatie, geluidsoverlast en vernielingen.

Acties en aanmaningen van onder andere de politie en gemeente Leeuwarden hebben niet geleid tot minder overlast. Hierdoor is de openbare orde en veiligheid in de omgeving van de woning ernstig ontwricht. Voormalig burgemeester Dales achtte het sluiten van de woning de enige mogelijkheid om de overlast te beëindigen.

Jaarlijks worden er ongeveer 10 overlastpanden aangeschreven door de burgemeester. Overlastgevers krijgen dan een laatste kans om de overlast te beëindigen. Indien de situatie niet verandert kan de burgemeester met artikel 174a van de gemeentewet de woning sluiten. In de meeste gevallen wordt de waarschuwing ter harte genomen en het overlastgevende gedrag beëindigd.

De sluiting van de woning in de Oranjewijk is op maandag 30 juli zonder succes aangevochten door de advocaat van de eigenaar van de woning.
Provincie:
Tag(s):