maandag, 13. augustus 2007 - 21:35

Huishoudelijke zorg in Den Haag definitief geregeld

Den Haag

De gemeente Den Haag heeft elf instellingen aangewezen die in de stad huishoudelijke zorg mogen aanbieden. De contracten worden in de komende weken getekend. De afspraken over dit belangrijke onderdeel van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gaan op 1 oktober in. Dit heeft de gemeente Den Haag maandag bekendgemaakt.

In mei van dit jaar wees de gemeente op basis van een openbare aanbesteding elf zorgaanbieders aan voor de levering van huishoudelijke verzorging in Den Haag. Deze aanbieders voldoen volgens het college van B & W aan alle kwalitatieve en formele eisen die de gemeente in het aanbestedingsdocument aan de huishoudelijke verzorging stelt.

Van de vijftien organisaties die buiten de selectie vielen, vochten er vier deze beslissing bij de rechter aan. In drie van de vier gedingen kwam de rechter tot het oordeel dat de gemeente Den Haag deze partijen op terechte gronden heeft uitgesloten.

Een vierde partij trok de vordering in op basis van de uitspraak in de eerste zaak. Nu alle juridische procedures zijn doorlopen, is de weg vrij om de voorlopige gunning om te zetten in definitieve contracten.

De aanbieders waarmee de gemeente in zee gaat zijn Meavita, Florence, H&B Thuiszorg, Thuiszorg Nederland (met onderaannemer Take Good Care), Cardia, ZAB Haaglanden, All in Care, Curadomi, combinatie Zeker Thuis (Respect Zorggroep Scheveningen, Wijndaelercentrum, Eykenburg, Coornhertcentrum en Duinhage), Evean Zorg en Thuiszorg Groot Rijnland.

Deze zorgaanbieders leveren gezamenlijk op dit moment al zorg aan zo'n 92% van de Haagse gebruikers van huishoudelijke verzorging. Dat betekent dat het overgrote gedeelte van de cliënten in principe bij zijn of haar huidige, vertrouwde zorgaanbieder kan blijven.

De aanbesteding voor huishoudelijke verzorging vloeit voort uit de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet heeft als doel dat mensen zolang mogelijk kunnen meedoen in de samenleving, zelfstandig hun huishouden kunnen voeren en zelfstandig kunnen blijven wonen. Om dat te bereiken bieden gemeenten een samenhangend pakket van voorzieningen aan op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Een van die voorzieningen is huishoudelijke verzorging.
Provincie:
Tag(s):