maandag, 2. juli 2007 - 10:36

Huishouden met kinderen belangrijkste levensvorm

Groningen

De komende decennia komen er steeds meer alleenstaanden in Nederland, blijkt uit de huishoudensprognose van het CBS. Toch blijft een gezin met kinderen de meest voorkomende leefvorm. Het aantal alleenstaanden in Nederland blijft toenemen: in 2050 zal ruim 20 procent van alle mensen in Nederland alleen wonen, tegen 15 procent in 2006.

Een meerderheid van de bevolking woont echter in een huishouden met kinderen, hetzij als ouder, hetzij als kind. In 2006 was dat 56 procent. Dat aandeel zal de komende decennia afnemen tot iets boven de 50 procent in 2050.

Nederland telde in 2006 2,5 miljoen huishoudens met thuiswonende kinderen. Voor het grootste deel, 2,1 miljoen, waren dit (echt)paren met kinderen. Daarnaast waren er 450 duizend eenoudergezinnen.
Het aantal huishoudens met kinderen zal de komende decennia naar verwachting afnemen tot 2,4 miljoen in 2050. Vooral het aantal paren met kinderen neemt af, terwijl het aantal eenoudergezinnen zal stijgen tot 487 duizend.

Een gezin met twee thuiswonende kinderen komt iets vaker voor dan een gezin met één kind. In 2006 had 42 procent van de huishoudens met kinderen er twee, en 40 procent één. Het aandeel alleenstaande ouders met één kind ligt met 60 procent duidelijk hoger.
Provincie:
Tag(s):