zondag, 13. mei 2007 - 20:20

Huishoudens krijgen gratis energieadvies

Emmen

Gemeente Emmen, Buurtsupport, Drenthe College en Wooncom starten deze week met een energieproject voor huishoudens met lage inkomens. De huishoudens krijgen gericht advies en voorzieningen waardoor ze het energieverbruik en daarmee hun energiekosten omlaag kunnen brengen.

Het project is uniek door de samenwerking van de verschillende partijen binnen het project en de inzet van studenten (het opdoen van stage-ervaring) van het Drenthe College en lokale werkzoekenden (het opdoen van werkervaring en de reïntegratie van deze groep). Met het project geeft de gemeente Emmen invulling aan haar klimaat- en minimabeleid. De kracht van het project zit vooral in de bundeling van de milieudoelstelling en de werkgelegenheidsdoelstelling.

Volgende week start het project met het bezoeken van 100 huishoudens. Dit is een pilotgroep. In september start het grote project waarin 2300 huishoudens worden bezocht. Hierbij worden de ervaringen van de pilot meegenomen.

Cursisten van het Drenthe College gaan bij de mensen thuis onderzoeken welke maatregelen mogelijk zijn om het energieverbruik te verminderen. Zij stellen de huishoudens vragen over verlichting, verwarming en het gebruik van elektrische apparaten. De huishoudens krijgen een gratis mondeling en schriftelijk advies waarna ze kunnen beslissen of ze de energiebesparende voorzieningen willen plaatsen.

Wanneer de huishoudens akkoord geven, worden via Buurtsupport lokale werkzoekenden ingeschakeld om de voorzieningen gratis te komen plaatsen. Bij de voorzieningen gaat het bijvoorbeeld om een waterbesparende douchekop, spaarlampen en isolatiemateriaal. Nadat de voorzieningen zijn geplaatst, wil de projectgroep graag de mening weten van de huishoudens over het advies en de voorzieningen en wordt het verbruik in de loop van de tijd bijgehouden. Op deze manier kunnen de resultaten gemeten worden.
Provincie:
Tag(s):