dinsdag, 17. april 2007 - 16:49

Hulp voor Haagse gezinnen bij het opvoeden

Den Haag

In het najaar van 2007 krijgt Den Haag de eerste twee Centra voor Jeugd en Gezin. Mensen kunnen dan terecht voor advies en hulp bij opvoeden en opgroeien van hun kinderen. Dit maakt de gemeente Den Haag vandaag bekend.

Het consultatiebureau, de schoolarts (jeugdgezondheidszorg), de opvoedsteunpunten en jeugdzorginstellingen gaan samenwerken in de Centra. Donderdag 19 april ondertekenen betrokken organisaties samen met wethouder Jeugd Sander Dekker de samenwerkingsovereenkomst 'Haagse Centra voor Jeugd en Gezin'.

Het ontwikkelen van Centra voor Jeugd en Gezin is een belangrijk actiepunt uit het Haagse actieprogramma Jeugd. De ambitie is dat ieder Haags stadsdeel tenminste één Centrum krijgt. De Centra bieden straks jeugdgezondheidszorg (0-19 jaar), advies én hulp bij het opvoeden en opgroeien. De samenwerking tussen verschillende organisaties in het Centrum zorgt voor betere afstemming en meer samenhang in het hulpaanbod. Rond de zomer van 2007 wordt bekend waar de eerste twee Centra precies komen in de stad.

Alle Haagse ouders van pasgeborenen zijn straks bekend bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het eerste contact met ouders is het huisbezoek door de jeugdverpleegkundige. Nieuw is dat deze verpleegkundige straks ook vóór de geboorte al een huisbezoek kan doen.

Dit gebeurt bijvoorbeeld als de verloskundige bepaalde risico's ziet rond het gezin. De Centra krijgen ook gezinscoaches. Deze coaches begeleiden ouders die hulp nodig hebben bij problemen rond het opvoeden van hun kind. De Centra gaan intensief samenwerken met scholen, kindercentra, welzijnswerk en de politie.
Provincie:
Tag(s):