vrijdag, 23. november 2007 - 19:52

Huurprijs blijft inflatie volgen

Amsterdam

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie mee ingestemd om de huurverhoging per 1 juli 2008 niet hoger te laten zijn dan de inflatie over het jaar 2007. Het CPB verwacht op dit moment dat de inflatie over 2007 uitkomt op 1¾ procent. Dat zou betekenen dat de huren per 1 juli 2008 met maximaal dat percentage mogen stijgen. Het definitieve inflatiepercentage wordt begin volgend jaar gepubliceerd door het CBS.

Jaarlijks stelt de minister voor Wonen, Wijken en Integratie het maximale huurverhogingpercentage vast. Dit maximale percentage gaat altijd in op 1 juli en geldt tot en met 30 juni in het daarop volgende jaar. Voor corporaties geldt daarnaast de maximale huurprijsnorm. Dit is het percentage waarmee de gemiddelde huurprijs gerekend over alle woningen van een betreffende corporatie per 1 juli mag stijgen. Ook deze maximale huurprijsnorm wordt gesteld op het inflatiepercentage over 2007 van naar verwachting 1¾ procent.

De maximale huurverhoging geldt voor alle niet-geliberaliseerde huurovereenkomsten (circa 95% van de huurovereenkomsten). De verhuurder moet minstens twee maanden van te voren het voorstel tot huurverhoging in een brief aan de huurder melden. Bij een verhoging per 1 juli 2008 moet de huurder deze brief dus uiterlijk 30 april ontvangen.

De maximale huurprijsstijging per 1 juli 2007 mocht 1,1 procent bedragen. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat de gemiddelde huurprijsstijging inderdaad op dat percentage is uitgekomen. Daarmee is de huurprijsstijging op een historisch laag niveau gebleven.
Categorie:
Tag(s):