vrijdag, 22. juni 2007 - 20:35

IAEA positief over veiligheid bedrijfsvoering Borssele

Borssele

De veiligheid van de bedrijfsvoering van de kerncentrale Borssele blijft onverminderd van hoog niveau. Dat blijkt uit een vervolgonderzoek van het International Atomic Energy Agency (IAEA) uit Wenen, dat gehouden werd van 18 tot en met 22 juni 2007.

De IAEA constateert dat EPZ, eigenaar van de kerncentrale, de aanbevelingen en suggesties uit een eerder onderzoek in 2005 goed opvolgt.

Het eerdere onderzoek had plaats in december 2005. Daarbij onderzocht de IAEA onder meer het management en de organisatie, de bedrijfsvoering, het onderhoud, de stralingsbescherming en het noodplan van de kerncentrale. Deze onderwerpen zijn belangrijk voor een veilige exploitatie.

Het IAEA concludeerde toen dat de veiligheid van de bedrijfsvoering van hoog niveau was. Ook stelde men vast dat de centrale goed werd onderhouden en beheerd. Daarnaast gaf het team adviezen voor verdere verbetering.

Het is gebruikelijk dat het IAEA na enige tijd een vervolgonderzoek uitvoert om te controleren of de kerncentrale goed omgaat met de aanbevelingen en suggesties die het team eerder gaf. Dit vervolgonderzoek werd uitgevoerd door enkele experts die ook deelnamen aan het eerdere onderzoek.

Over enkele weken stuurt de IAEA het gedetailleerde rapport aan de Nederlandse regering, waarna het aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden. Het onderzoek in 2005 gebeurde op verzoek van de Kernfysische Dienst van de VROM-inspectie. Het past in het beleid van de Nederlandse overheid om regelmatig, in het kader van het toezicht, internationale onderzoeken in de kerncentrale Borssele en andere nucleaire installaties te laten uitvoeren.
Provincie:
Tag(s):