maandag, 8. oktober 2007 - 20:07

Ideeën inwoners verwerkt in het ontwerp plein

Bladel

Vanaf dinsdag 9 oktober hangt in de hal van het gemeentehuis de tekening van het nieuwe plein, naast de kerk, in Bladel. In dat ontwerp zijn veel ideeën van de inwoners verwerkt.

Het was een wens van inwoners om de ontstane open ruimte te behouden. Daarom vond het gemeentebestuur het erg belangrijk de inwoners te betrekken bij het maken van de plannen. Dat is ook goed gelukt. Allerlei mensen hebben hun ideeën over het plein ingediend. Op basis daarvan heeft de stedenbouwkundig adviseur schetsen gemaakt. Vervolgens hebben diverse mensen van de gelegenheid gebruikgemaakt daarop een reactie te geven.

De stedenbouwkundig adviseur is er goed in geslaagd de inbreng van de inwoners te verwerken. Natuurlijk kan niet aan ieders wensen worden voldaan. Soms willen mensen tegengestelde dingen. Zo wil de een speelruimte en de ander juist een rustig plekje. En sommigen willen een verlaagd gedeelte en anderen weer niet. Maar met veel voorstellen is rekening gehouden. Zo werden regelmatig genoemd: bomen, een kiosk, ruimte om te spelen, plekjes om te zitten, een kunstwerk of een waterpartij, een terras vóór het klooster. In de een of andere vorm is dat allemaal terug te vinden in het ontwerp.

De komende weken kan het ontwerp bekeken worden in de hal van het gemeentehuis. Daarop is de grote lijn te zien, maar de details zijn nog niet ingevuld. Er wordt wel aangegeven dat er bankjes komen, maar hoe die er precies uit gaan zien, is nog niet bekend.
Provincie:
Tag(s):