dinsdag, 2. oktober 2007 - 19:07

'Iedere bassischool moet verkeersouders hebben'

Eemsmond

Een verkeersouder op elke school en daardoor structurele aandacht voor verkeersveiligheid op basisscholen. Dat is het doel van het Verkeersouderproject dat de gemeente Eemsmond samen met Veilig Verkeer Nederland gaat opstarten.

Op maandagavond 8 oktober om 20.00 uur wordt in het gemeentehuis in Uithuizen een informatiebijeenkomst gehouden, waarvoor alle basisscholen in de gemeente zijn uitgenodigd. Het streven is, dat iedere school besluit een verkeersouder aan te stellen. De bijeenkomst wordt officieel geopend door de verkeerswethouder van de gemeente Eemsmond, de heer Harrie Sienot.

De gemeente Eemsmond gaat samen met Veilig Verkeer Nederland, steunpunt Groningen en de basisscholen de handen ineen te slaan. Gezamenlijk streven zij naar meer verkeersveiligheid rondom de school en op de schoolroute. Met deelname aan het Verkeersouderproject geven gemeente, schooldirectie, leerkrachten en ouders aan, dat men zich gezamenlijk verantwoordelijk voelt voor een verkeersveilige omgeving voor kinderen.

‘Verkeersouders’ is een initiatief van Veilig Verkeer Nederland en de vier landelijke organisaties voor ouders in het onderwijs (VOO, NKO, OUDERS & COO en LOBO). Sinds de start van het project in 1995 groeit het aantal verkeersouders nog jaarlijks. Inmiddels telt ons land bijna 2.400 verkeersouders.
Provincie:
Tag(s):