vrijdag, 23. november 2007 - 20:02

Iedereen op de fiets

Breda

De Gemeente Breda gaat op zoek naar partners, die samen met de gemeente willen bereiken dat Bredanaars meer en vaker fietsen. Dat is één van de belangrijkste punten uit de nota “Fietsen, net zo makkelijk�, die het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld. Met het goedkeuren van de nieuwe fietsnota 2015 verplicht het college zich niet alleen om zich in te zetten voor betere paden en stallingen, maar ook om het fietsen te stimuleren. Fietsen is tenslotte vaak sneller en sowieso sportiever.

Wethouder Willems van verkeer: ‘Omdat Breda een compacte stad is, zijn veel ritten prima per fiets af te leggen. En dat is niet alleen goed voor de conditie, maar ook voor de luchtkwaliteit. In de nota staat daarnaast een pakket maatregelen die het ook prettig moeten maken om te fietsen. Dat betekent dat we gaan werken aan het onderhoud van de fietspaden, de bewegwijzering en korte wachttijden bij stoplichten.’

De fietsnota concludeert dat Breda een stad is die geschikt is om te fietsen. Breda is compact, de meeste afstanden tussen herkomst en bestemming zijn klein (gemiddeld 5 kilometer). Op dergelijke korte afstanden is de reistijd per fiets meestal korter dan met de auto. De basis voor succesvol fietsbeleid is dan ook duidelijk aanwezig. Het is de uitdaging voor het gemeentebestuur om de voorwaarden te creëren om meer mensen op de fiets te krijgen.
Provincie:
Tag(s):