maandag, 16. juli 2007 - 12:01

Iepenwacht in de provincie actief

Pekela's

Op veel plaatsen in onze provincie zien we weer bomen met gele stippen. Het zijn waarschijnlijk zieke iepen die zijn gemerkt door de inspecteurs van de Stichting Iepenwacht Groningen. Zij gaan minimaal twee keer per jaar bij alle iepen langs. Zieke bomen moeten snel en zorgvuldig worden opgeruimd om besmetting van gezonde bomen te voorkomen.

De Iepenwacht Groningen werkt daarom samen met gecertificeerde iepenaannemers die volgens speciale regels werken. Zo willen we samen de iepziekte terugdringen om de iep in Groningen te behouden. Deze gezamenlijke aanpak werkt. Dat blijkt uit de cijfers. De afgelopen jaren werden er steeds minder iepen ziek. In 2000 was de uitval nog meer dan 10% en vorig jaar was dit al gedaald tot minder dan 3% van de iepen.

Heeft u ook iepen in de tuin of op het erf dan zullen de inspecteurs waarschijnlijk ook bij u langskomen. Natuurlijk bellen ze eerst aan om u te informeren. Als ze zieke bomen aantreffen worden deze gemerkt met een gele of groene stip. Ook wordt u dan gevraagd een verklaring te tekenen waarmee u afstand doet van de zieke boom of bomen.

Bent u niet thuis dan vindt u een brief in de bus met het verzoek deze zo snel mogelijk op te sturen of contact op te nemen. Zieke bomen moeten immers snel verwijderd om verdere besmetting te voorkomen.
Provincie:
Tag(s):