vrijdag, 9. november 2007 - 14:33

IJzeren Rijn variant via N280 scoort niet beter dan A3 variant

Roermond

De Provincie Limburg heeft, samen met het Samenwerkingsverband IJzeren Rijn Midden-Limburg, een verkennend onderzoek (quick scan) laten uitvoeren naar de eventuele meerwaarde van de N280/A52-variant van de IJzeren Rijn. Dit in vergelijking met de overeengekomen A3-variant waarin een spoorboog rond Roermond, een tunnel in de Meinweg en uitgebreide geluidwerende maatregelen zijn voorzien.

De conclusie van het onderzoek is dat de N280/A52-variant voor de regio niet significant beter scoort. Dit geldt zowel op ecologisch gebied als op economisch gebied. Voor de regio Roermond is de ruimtelijke inpassing minder ingrijpend dan de A3-variant. Naast voordelen zoals het niet hoeven ondertunnelen van het Meinweg gebied kent de N280/A52 variant echter ook diverse knelpunten.

De N280/A52 variant biedt in de toekomst meer groeimogelijkheden. Zo is er in principe grensoverschrijdend personenvervoer in de toekomst mogelijk. Ook is de capaciteit voor goederenvervoer gemakkelijk uit te breiden.

Dit alles leidt naar verwachting in de toekomst tot problemen op het baanvak aan de noordkant van Roermond en de westzijde van de Maas. Onder andere wordt de binnenstad van Weert geconfronteerd met intensief goederentreinverkeer. Ook in de gemeenten Cranendonck, Leudal en diverse Belgische gemeenten zal de leefbaarheid verder onder druk komen te staan. Het Samenwerkingsverband en de Provincie Limburg zetten derhalve in op een robuuste oplossing voor alle in het rapport genoemde knelpunten.

Een andere belangrijke voorwaarde is een goede aanhaking van het logistiek knooppunt Venlo door middel van een spoorboog ten noorden van Roermond in combinatie met verdubbeling van het spoor Roermond – Venlo.

De quick scan is aangeboden aan minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat.
Provincie:
Tag(s):