vrijdag, 29. juni 2007 - 15:31

Illegaal gestort vuil in Floriande

Haarlemmermeer

Op en rond het Rigestanplein in Floriande is op maandag 25 juni illegaal gestort vuil gevonden. Het gaat om een grote hoeveelheid en inmiddels zijn er vijf processen verbaal opgemaakt tegen de daders. Er loopt nog een onderzoek naar een overtreding.

Tevens worden de kosten voor het opruimen verhaald op de overtreders. Dankzij het verscherpte beleid en de extra inzet van de Bijzondere Opsporingsambtenaren konden de overtreders worden aangepakt. Wethouder Nobel was onthutst en vindt het absoluut onacceptabel.

De gemeente heeft juist een verbeterplan opgesteld voor de openbare ruimte. Om deze schone, hele en veilige openbare ruimte te creëren worden de volgende maatregelen genomen:

De brengparkjes worden opgeknapt. Ze krijgen nieuwe borden waarop duidelijk de regels staan en telefoonnummers waar je kunt melden dat de containers vol zijn.
De brengparkjes langs doorgaande wegen worden weggehaald
Er wordt gestart met het ondergronds maken van parkjes.
Het wordt eenvoudiger om grofvuil te laten ophalen.

Voor het verkeerd aanbieden van afval kunnen boetes worden gegeven van 50 euro. Ook wordt asociaal gedrag aangepakt wanneer dit wordt geconstateerd. De gemeente zal de gemaakte kosten voor het opruimen en weghalen van het vuil verhalen op de daders. Dit kan oplopen tot enkele honderden Euro’s
Provincie:
Tag(s):