donderdag, 2. augustus 2007 - 12:29

Illegale gokker harder aangepakt

Den Haag

Er komt meer toezicht en handhaving op de kansspelen in Nederland. Dat staat in de nieuwe Wet op de kansspelen, die het ministerie van Justitie vandaag heeft gestuurd naar de Tweede Kamer. In dit voorstel houdt Minister Hirsch Ballin van Justitie vast aan het restrictieve kansspelbeleid en verruimt de mogelijkheden om overtreders van de wet te beboeten.

Het voorstel moet de oude wet uit de jaren zestig vervangen. Het doel van deze wetsverandering is om het aantal gokverslaafden tegen te gaan. Dit kan alleen door het een aantal vaste aanbieders, waaronder Holland Casino, te laten beheren.

De nieuwe Wet op de kansspelen maakt de oprichting van een kansspelautoriteit mogelijk, die toezicht gaat houden op de kansspelmarkt. Deze autoriteit zal ook de vergunningen verlenen en handhavend optreden als de (vergunning-) voorwaarden niet worden nageleefd. De nieuwe wet biedt naast het strafrecht meer mogelijkheden om dit te doen. De kansspelautoriteit kan bestuurlijke sancties opleggen als last onder bestuursdwang, last onder dwangsom en de bestuurlijke boete. Tot nu toe kan er alleen strafrechtelijk worden opgetreden.

De nieuwe wet stelt ook eisen aan de zogeheten promotionele kansspelen. Deze kansspelen worden georganiseerd ter promotie van een product, dienst of organisatie. Het aanbod van dit type kansspelen is de afgelopen jaren sterk toegenomen, onder meer op televisie. De voorwaarden waaronder promotionele kansspelen kunnen worden georganiseerd, zijn expliciet opgenomen in de nieuwe wet. Op 1 januari 2006 is voor deze categorie kansspelen reeds een gedragscode in werking getreden.


De opbrengsten van de kansspelen moeten naar goede doelen die hun bedrijfsvoering goed op orde hebben. Daarnaast moeten deze kansspelorganisaties een vijfjarig beleidsplan op te stellen voor de verdeling van de kansspelopbrengsten. Op deze manier moet er een eerlijke verdeling tot stand komen over de verschillende doelen.
Categorie:
Tag(s):